Stolovi za okivanje štoka - SSA V1

Sto za okivanje štoka