ESB 210

Uređaj za bušenje rupa za ležaj škara i kutni ležaj