GMC 163-166-166 EM6

Vertikalnu mašinu za rezanje panela