GMC 150-151-161

Vertikalnu mašinu za rezanje panela